Ετήσια Γενική Συνέλευση της Νεολαίας της Κρητικής Αδελφότητας

Η επιτροπή νεολαίας της Κρητικής Αδελφότητας συγκάλεσε Ετήσια Γενική Συνέλευση για μέλη της στις 21 Μαρτίου,  μετά το ετήσιο γεύμα που πραγματοποιήθηκε για να τιμήσει τη ζωή του Ελευθερίου Βενιζέλου, στις εγκαταστάσεις του συλλόγου.

Αρχικά, αναγνωρίστηκε η δουλειά της επιτροπής του 2021. Τα δύο τελευταία χρόνια αποτέλεσαν μια μεγάλη ευκαιρία αναθεώρησης καθώς και εκμάθησης υπο καινούργιες συνθήκες εξαιτίας των περιορισμών λόγω COVID-19.

Ακούστηκαν νέες ιδέες και συμφωνήθηκε από όλους ότι το 2022 θα πρέπει να δώσουν περισσότερη σημασία στις εσωτερικές υποθέσεις του συλλόγου. Η επιτροπή νεολαίας, θα προσπαθήσει να επαναφέρει την ίδια δυναμική στις διάφορες δραστηριότητες της κοινότητας όπως αυτές διενεργούνταν προ του COVID-19.

Τελικά, η επιτροπή του 2021 απολύθηκε και εξελέγη μια νέα επιτροπή. Παρόλο που η Ετήσια Γενική Συνέλευση παρουσίασε μικρότερη προσέλευση, τέσσερα νέα μέλη εντάχθηκαν στην επιτροπή του 2022. Ο αριθμός των μελών έχει μειωθεί φέτος, αλλά το πάθος είναι ακόμα ζωντανό στη νεολαία της Κρητικής Αδελφότητας.

Γραφει ο Βασίλης Θεοδωράκης

Μετάφραση από την Ελένη Τζαγκαράκη και τον Μανώλη Χαιρετάκη