Ετήσια Γενική Συνέλευση 2022

Την Κυριακή στις  5 Δεκεμβρίου τα μέλη της Κρητικής Αδελφότητας επέστρεψαν στο σύλλογο για την Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Περίπου 80 μέλη συμμετείχαν για να ψηφίσουν θέματα του συλλόγου και το νέο διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου.

Ο σύλλογος εύχεται στο νέο διοικητικό συμβούλιο και σε όλα τα μέλη του καλή χρονιά και προσβλέπει σε μεγαλύτερα και καλύτερα πράγματα το 2022!

Μετάφραση από την Ελένη Τζαγκαράκη και τον Μανώλη Χαιρετάκη