Πρόγραμμα Ελληνικής γλώσσας στο Κρητικό Σπίτι

Από την Τρίτη 21 Ιουνίου εθελοντές του συλλόγου πραγματοποίησαν ένα πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας στον Κρητικό Σπίτι.

Κάθε Τρίτη για τέσσερις εβδομάδες, οι συμμετέχοντες παρακολουθούσαν ένα μάθημα για να μιλήσουν ελληνικά.

Κάθε μάθημα διήρκησε μία ώρα και χωρίστηκε σε δραστηριότητες 10 λεπτών.

Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε όλα τα επίπεδα και ενθάρρυνε όλους τους συμμετέχοντες να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούσαν.

Ο εθελοντής του προγράμματος Εμμανουήλ Χερετάκης ήταν ευχαριστημένος με τα αποτελέσματα του προγράμματος.

«Λάβαμε θετικά σχόλια από τους συμμετέχοντες και πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε το πρόγραμμα ξανά μεγαλύτερο και καλύτερο!»

Οι εθελοντές θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τους συμμετέχοντες για την υποστήριξη τους, και την Κρητική Αδελφότητα για την υποστήριξη στη διεξαγωγή του προγράμματος.